โรงเรียนเทศบาล  2 (เฉลิมพระเกียรติ)

โรงเรียนเทศบาล  2 (เฉลิมพระเกียรติ)  ตั้งอยู่เลขที่  104  ถนนขุนลุมประพาส  ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์  58000  เบอร์โทรศัพท์  053-614263 เบอร์โทรสาร 053-614263  สังกัด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น อนุบาล 3 จำนวน 9 ห้องเรียน

โรงเรียนมีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 153 ตารางวา ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป)

           โรงเรียนเทศบาล  2  (เฉลิมพระเกียรติ ) สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ได้แยกตัวออกมาจากโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน   เพราะกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายต้องการขยายจำนวนสถานศึกษา  ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ในปี  พ.ศ.  2551  โดยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

อาณาเขตติดต่อ                                         
              ทิศเหนือ               จรดกับ     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมแม่ฮ่องสอนเขต 1       
              ทิศใต้                    จรดกับ     อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา  
              ทิศตะวันออก         จรดกับ    ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน      
              ทิศตะวันตก           จรดกับ    วัดก่ำก่อ

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล  2 (เฉลิมพระเกียรติ)

104  ถนนขุนลุมประพาส  ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแฮ่องสอน 58000 

โทรศัพท์  053-614263 โทรสาร 053-614263  

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊ก โทรศัพท์ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊ก โทรศัพท์ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊ก โทรศัพท์ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊ก โทรศัพท์ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊ก โทรศัพท์

203, Envato Labs, Behind Alis Steet, Melbourne, Australia.

Twitter Feed

 • RT @joomla: Scheduled maintenance on Envato Market is now complete.
  Sep. 25, 2017
 • RT @joomla: Scheduled maintenance on Envato Market is now complete.
  Sep. 25, 2017

Opening Hours

 • Mon - Tues :
  6.00 am - 10.00 pm
 • Wednes - Thurs :
  8.00 am - 6.00 pm
 • Fri :
  3.00 pm - 8.00 pm
 • Sun :
  Closed
Call Us Now
+61 3 1234 5678
+12 3 1234 5678
Connect With Us